ثبت آرایشگاه جدید


دفتر نوبت دهی در دست مشتریان شما!

شما به عنوان مدیرِ آرایشگاه اطلاعات خود را در این صفحه وارد میکنید، بعد از ثبت نام باید منتظر باشید تا اطلاعاتِ شما تایید شود، بعد از تایید اطلاعاتِ شما، کد آرایشگاه به شماره موبایلتون ارسال خواهد شد، سپس نرم افزار رخ را از اینجا دانلود و روی گوشی نصب کنید، سپس وارد برنامه شده و کد آرایشگاه خود را وارد کنید و سپس با موبایل و رمزی که هنگام ثبت نام وارد خواهید کرد وارد برنامه شوید و تنظیمات آرایشگاه خود را انجام دهید. مشتریان شما با نصبِ همین برنامه و داشتنِ کد آرایشگاهِ شما میتوانند آنلاین از شما نوبت بگیرند.

ثبت نام

فرم ثبت نام


حداقل ۳ کاراکتر وارد کنید.

مثال : ۰۹۱۳۴۵۶۷۸۹۰

حداقل ۳ کاراکتر وارد کنید.

مثال : ۰۳۵۳۶۷۸۹۸۷۶