مدیریت پارکینگ وسایل نقلیه


پارکینگ های عمومی یا خصوصیِ خود را مدیریت کنید!

بیشتر بدانید

درباره محصول


این برنامه هنگام پذیرش، اطلاعات خودرو و مالک را گرفته و رسید را چاپ میکند، و هنگام ترخیص، هزینه پارکینگ رو محاسبه و رسید ترخیص را چاپ میکند. برنامه روی سیستم عامل ویندوز نصب میشود و آنلاین نیست.

برخی از امکانات برنامه :

  • ثبت اطلاعات خودرو و مالک و چاپ قبض رسید

  • جستجو و محاسبه هزینه پارکینگ، هنگام ترخیص خودرو

  • امکان گزارش گیری در بازه زمانی دلخواه از میزانِ ورود/خروج و همچنین میزانِ درآمد

  • و . . .

برخی از مشتریانِ این برنامه :

  • پارکینگ محافظانِ امین (یزد، مهریز)

  • پارکینگ البرز (یزد، بافق)

  • و . . .

خرید محصول


این برنامه به صورت انحصاری با نام و بِرند مجموعه شما طراحی میشود. برای خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر با مدیر فروش تماس بگیرید.